In Tờ rơi, tờ gấp

Tờ rơi, tờ gấp
Tiếp cận khách hàng mọi lúc, mọi nơi – với các sản phẩm.
• Giá rẻ trên tất cả các định lượng giấy
• Rất nhiều kích cỡ và thiết kế tùy biến
• In trên hai mặt giấy
• Giấy định lượng mỏng linh hoạt hơn hoặc giấy định lượng cao hơn, bền hơn
• Có sẵn cho các kích cỡ A5, A4 và A3

Tờ gấp có nhiều loại như hai nếp gấp (4 mặt), 3 nếp gấp (6 mặt), 4 nếp gấp (8 mặt).