In catalogue

?Số tờ in chẵn

?Giấy in: giấy couche. ivory,….

?Khổ A4

?Công nghệ in: in offset

?Gia công: đóng kéo gáy, gim

?Miễn phí giao hàng

?Miễn phí thiết kế

Danh mục: