In phiếu bảo hành

Hiện nay, với sự phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp. Những sản phẩm cùng giá tiền với nhau thường có chất lượng tương tự nhau. Nên các nhà sản xuất sử dụng thời gian bảo hành như một biện pháp quảng cáo hiệu quả. Điều đó giúp chiếm được lòng tin của khách hàng cao hơn. Nên in phiếu bảo hành có vai trò rất quan trọng với doanh nghiệp.