In Giấy khen

In giấy khen
– Giấy in: In trên giấy Ford
– Phương pháp in: in bằng công nghệ offset hoặc in nhanh