Hộp giấy

In hộp giấy sử dụng 2 loại giấy in chính:

  • Giấy Ivory
  • Giấy Duplex

Tuỳ theo từng lĩnh vực và mục đích sử dụng mà có những phương án thiết kế cũng như sử dụng nhiều loại giấy và hình thức gia công khác nhau.