In ảnh kỷ yếu

Giấy in ảnh kỷ yếu là giấy couche cán bóng hoặc cán mờ.
Bìa kỷ yếu bồi carton lạnh.
Kích cỡ in ảnh kỷ hiếu: Tùy theo yêu cầu cũng như mong muốn của Quý Khách Hàng
Chất lượng ảnh từ 300pdi để có những tấm ảnh in rõ nét và đẹp.

Danh mục: ,