Báo giá in brochure A4

Brochure là 1 cuốn sách mỏng, 1 tập quảng cáo chứa các thông tin về sản phẩm của công ty