In Biểu mẫu

  • Biểu mẫu là những sản phẩm in sẵn giống nhau về hình thức văn bản
  • Được in trên giấy C, giấy xương Giang, Bãi bằng,…
  • Kích thước: A4, A5, A6,..
  • In offset
  • Nhiều liên với các màu sắc khác nhau
  • Có thể in số nhảy, rảnh xé theo yêu cầu.