In phiếu thu – Phiếu chi

Phiếu thu, phiếu chi là một trong những sản phẩm in ấn, là một khâu quan trọng trong kế toán. Vì vậy, phiếu thu, phiếu chi được  sử dụng để giao dịch và có thể xem là một bộ mặt của công ty, nằm trong bộ nhận diện thương hiệu. Hiện nay, bộ tài chính ban hành phiếu thu chi theo đúng mẫu quy định. Đến với indongphu.com in phiếu thu, phiếu chi theo đúng chuẩn và kết hợp với những yêu cầu của bạn.